Info spermabeställning

Färsk- AI och transport TAI sperma semin.

Semin hingstar 2022.
 
Beställning av sperma på Bäckholmens Seminstation tel tid 9.00- 10.00 Månd .Onsd. Fredag.
Vår station öppnar onsdag den 20e April.
 
OBS ! Beställning Ej sms eller mail då vi ej kan garantera sms eller mail läses av samma dag.
Beställning TAI ( transportsperma) måste göras per telefon av resp.seminstation godkänd av jordbruksverket.
 
RING samma dag kl 09,00-10,00 angående beställning ( ev många signaler och ev. 2 ggr) 
mobil 0708351506  i första hand eller 0706440714
 
 
Angånde frys sperma var god kontakta oss på stuteri K2 för beställning minst 14 dagar i förväg då sperman förvaras på Skåne semin. Frys sperman ska vara betald innan leverans.
Kontakta stuteri K2 och boka ! 
 
AI färsksperma, TAI transportsperma, FAI fryst sperma
 
Betäckningsavgifter, Dräktighetsavgifter var god kontakta oss för beställning av uppgifter. 
Mobil 0708351506 eller via mail stuterik2@icloud.com
 
Samtliga hingstar är "godkända ridponny hingstar" med avlagt bruksprov, bruksprovsvinnare och har livstidslicens i Holland, WPB Sverige och årlig licens i ASRP.
 
Bäckholmens seminstation = Stuteri K2. Hingstarna samlas på egen seminstation. 

 
Veronas BoGi  RP 134    FAI        6000/dos 8 strån ( FAI sperma beställes 14 dagar innan eller tidigare)                                                                                         

LeunsVelds LORD RP 181     AI, TAI        
Jarno RP 145.  AI, TAI.      
DGR Metall RP 166     AI, TAI   
                                                                                                                                              

Rabatter enligt överenskommelse. Skicka mail för avgifter. Finns också senare på ASRPs hemsida, Faktablad.  stuterik2@icloud.com

Angående betäcknings avgifter och dräktighets avgifter beställ info blad via mail eller messenger.Går även bra kontakta via telefon. 0708351506   

 De flesta försäkringsbolag försäkrar foster på 45 dygns dräktighet. I vissa Försäkringsbolag bolag ingår föl försäkringen på stoets försäkring bara när fölet är fött och max 30 dagar. 

 
På samtliga avgifter tillkommer moms.
Faktiska kostnader såsom porto och transport av sperma låda tillkommer och är samma som övriga seminstationer i Sverige

Stationavgift 1000kr plus moms stuteri K2 hingstar tillkommer för AI ston på Bäckholmens seminstation 
Sperma/ Betäckningsavgiften gäller 2 brunster därefter 500kr/brunst
 
 Dräktighetsavgift ej betald senast 30 Mars 2022 övergår till levande föl avgift och debiteras 2000kr mer än dräktighets avgiften. 

Information nedan till alla stoägare, hingst- och seminstationer.
 
Bäckholmens seminstation öppnar för att skicka semin i mitten av 20/4 2022  eller enl överenskommelse. 
Seminstationen stänger när spermatransportföretaget stänger i mitten av Augusti .
Hämt sperma på vår station enl överenskommelse
 
Beställning av sperma gällande Stuteri K2 hingstarna göres via stoets seminstation per telefon till Bäckholmens Seminstation, Sperma beställning Telefontid från 09.00- 10.00
se seminstationer, www.sprangrulla.se eller SWB
 
OBS! Innan sperma beställs från seminstationen måste sto ägaren skicka mail till
stuterik2@icloud.com angående uppgifter sto. 
 
Stoets namn, reg nr, fader, moder och morfar. Föd år. Förg på sto.
Stoägaren namn, adress, tel nr, person nummer, mailadress.
Även Faktura ägare o adress om ej ägare
 
Vi på Bäckholmens Seminstation och Stuteri K2 administerar språng sedel/ betäcknings rapport ( underlag för pass och registrering av avkomman) vilket innebär att det är stoägarens uppgift att maila alla uppgifter enligt ovan. Vid uteblivna uppgifter om sto o ägare och ej betalda betäckning och dräktighetsavgiften erhålles ingen språngsedel som är underlag för registreras och få pass.
Vid överenskommelse innan 45 dygn dräktighet finns möjlighet att betala dräktighets avgiften uppdelat på 2 månader.

OBS! Alla portokostnader av seminförsändelsen betalas i förväg till transportföretaget av stuteri K2  ( utlägg) därför MÅSTE fakturor från Stuteri K2 betalas på senast förfallodagen. 
 
 
Frågor skicka sms till 0708351506 för snabbt svar ( skicka ej frågor på facebook eller  Instagram ) 
 
Vänligen
Karin Levin Angergård